helgetur.net 
- på tur i natur og kultur på Helgeland 
   Home      486 Aaselistraumen
 
Tur nr. 486 / 8. okt. 2015:
 
Åselistraumen Bodø
          - en geologisk vandring
 
 
 
 
Kartlink
 
 
 
  
 
 
nn 
 
Start:
13:30
Framme: 
14:30
Tilbake:
15:35
Starttemperatur:
+ 9 *
Vær:
Sol fra klar himmel. Sterk vind.
 
 
 
 
En geologisk vandring

Fra tid til annen får jeg konkrete tips om turer, og denne turen fikk jeg anbefalt på geodata i Bodø kommune. Det dreide seg om en nylig anlagt geologisti ved Åselistraumen, like sør for Bodø. Jeg noterte meg tipset, men det skulle likevel gå noen måneder før jeg satte ideen ut i live.
 
Alt lå til rette for en fin liten høsttur med sol fra skyfri himmel da jeg la i vei fra Bodø. Derfor kom det som en overraskelse da det viste seg at det var kraftig vind litt lenger inn i fjordsystemet sør for byen. 20 m/s blåste det over Åselibrua - noe som tilsvarer sterk kuling, nesten på grensen til liten storm. Det fikk bare stå sin prøve. Noen langtur var det uansett ikke jeg skulle gi meg i kast med. Men kanskje fikk jeg anledning til å gjenoppfriske noe av pensum fra studietida i Trondheim ved å gå denne stien.
 
 
Klikk på bildet for å forstørre. 
 
Geologistien langs Åselistraumen ble anlagt i august 2014.
 
 
 
Det var bare å manne seg opp og komme seg ut i blesten. Allerede ved p-plassen på sørsida av brua var det satt opp et stort og tydelig skilt, så det var en enkel sak å finne fram. Geologistien gikk i relativt flatt lende langs Åselistraumen, stedvis helt nede på svabergene i sjøkanten.
 
Bortetter stien var det satt opp en rekke mindre skilt med beskrivelser av lokale geologiske særtrekk som kunne gjenfinnes i terrenget. For hver post ble man dessuten utfordret med et spørsmål, som krevde en viss grad av innlevelse og visualisering - særlig med tanke på innlandsisens bevegelser i slutten av siste istid. Og svaret på spørsmålet - ja, det stod på motsatt side av gjeldende skilt. Jeg vil tro at geologistien kan egne seg godt i undervisningsøyemed, noe som kanskje også har vært en intensjon.
  
 
 Klikk på bildet for å forstørre.
 
Løypa er ikke lang, og består kun av seks poster med informasjon, spørsmål og svar.
 
 
 
Selv om det blåste noe infernalsk, var været ellers pent. Høstfargene var kommet ut til kysten og i fjellet lå et tynt snødryss. I sørøst ruvet Børtinden, kvit, og kvass som en kniv. Men Elvefjorden var i fullt opprør med brytende bølger og skummende strimer av sjørokk.
 
Fant en barnlig glede i å forsøke å besvare spørsmålene på skiltene langs geologistien, uten at jeg ble nevneverdig imponert over mine egne kunnskaper. Tydelig at det hadde gått mange år siden grunnfagsemnet i geografi ble tatt på 1990-tallet. Men moro var det uansett!
 
 
 
 
En geologisk vandring.
 
 
 
 
 
Utførlige svar på spørsmålene med bilder og illustrasjoner er å finne på baksida av skiltene.
 
 
 

 
Sigdbruddene forteller om innlandsisens bevegelsesretning.
 
 
 
Klikk på bildet for å forstørre.
 
Elvefjorden "går kvit".
 
 
 
 
Geologistien tok slutt, men jeg valgte likevel å fortsette langs fjæra østover. Også videre var det geologiske eiendommeligheter å se. Men etter en kilometer var det stopp. Ved Trollhola gikk fjellet bratt ned i fjorden, så her var det bare å snu.
 
 
 
 
 
Underlige mønstre i berggrunnen. 
 
 
 
 
 
 
Ved Trollhola må jeg gjøre vendereis.
 
 
 
 
Etter en kort matpause i ly for den verste vinden, gikk jeg tilbake mot Åselibrua, før jeg fortsatte et lite stykke langs svabergene på yttersida av Åselistraumen. Ikke så veldig mye straum å snakke om på det tidspunktet jeg var her. Mot slutten av denne korte, men lærerike turen var vinden i ferd med å løye. 
 
 
 
 
 
Gangbergartene framstår nærmest som abstrakt kunst.
 
 
 
 
 
 
Åselistraumen bru, oftest benevnt som Åselibrua.
 
 
 
 
 
 
Fifty shades of grey.