helgetur.net 
- på tur i natur og kultur på Helgeland 
   Home      473 +
 
 
 
 
50 bilder fra turen over Holtan og gjennom Trofors:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
God skilting.
 
  
 
 
nn 
 
 
 
Kun ti minutter etter start er jeg oppe på Troholten. Storholten - den neste i rekken - ses i bakgrunnen.
 
 
 
 
 
Jakt- og fangstmetodene i jernalderen var noe annerledes enn i vår tid.
 
 
 
 
 
Fangstgroper finnes det flere av - både i dette området og ved Tromoan.
 
 
 
 
 
Stien er veldig grei å følge.
 
 
 
 
 
Hit og dit.
 
 
 
 
 
På Storholten er det beleilig å finne bord og benker til fri avbenyttelse.
 
 
 
 
 
 
Auster-Vefsna sett østover mot Tromoan.
 
 
 
 
 
 
Vefsna er Nordlands største og lengste elv, og har sine kilder i Børgefjell og Sverige.
 
 
 
 
 
 
Storslått utsikt fra Storholten mot Trofors og Vegset.
 
 
 
 
 
 
 Den nye Båfjellmobrua og krysset E6 - Rv73 mot Hattfjelldal.
 
 
 
 
 
 
Mot skoleområdet på Vegset og det egentlige Trofors, øverst i bildet.
 
 
 
 
 
 
Et fint turområde forlates nedenfor Storholten.
 
 
 
 
 
 
Ryddinga av Båfjellmoen rundt 1730 gav startskuddet for "det indre landnåm i Vefsn".
 
 
 
 
 
 
Båfjellmo bru stod ferdig i 1927, og avløste den nærmere 40 år lange perioden med fergedrift på Vefsna.
 
 
 
 
 
 
Den første brua i Trofors-området.
 
 
 
 
 
 
88 år gammel i 2015.
 
 
 
 
 
 
Auster-Vefsna oppover.
 
 
 
 
 
 
Auster-Vefsna nedover.
 
 
 
 
 
 
Troforsen - her møtes Auster-Vefsna og Svenningelva i en trang passasje.
 
 
 
 
 
 
Svenningelva munner ut i Troforsen.
 
 
 
 
 
 
Fra Troforsen skifter Vefsna retning fra å renne vestover til å renne nordover mot Mosjøen.
 
 
 
 
 
 
På Starrvollen, vest for Svenningelva, skal ifølge tradisjonen den første gården i Svenningdalen ha blitt ryddet.
 
 
 
 
 
 
Oppover mot Øvergårdsvatnet.
 
 
 
 
 
 
Ved Øvergårdsvatnet bevilger jeg meg en matpause.
 
 
 
 
 
 
En naturperle i skogen.
 
 
 
 
 
 
På vei over den anonyme Vassholten.
 
 
 
 
 
 
Til skogs.
 
 
 
 
 
 
Fra holt til holt.
 
 
 
 
 
 
Øvergårdsvatnet sett fra nord, med Litjfjellet, Rapfjellet og Storklumpen i bakgrunnen.
 
 
 
 
 
 
På vei mot Stengvatnet passerer jeg den vesle Fjellbrottjønna.
 
 
 
 
 
 
Fortsatt mye is på Stengvatnet.
 
 
 
 
 
 
Til topps på Stengvassholten.
 
 
 
 
 
 
Utsikt nordover mot bl.a. Haustreisdalen.
 
 
 
 
 
 
Utsikt østover mot boligområdet Stormoen, dalføret Auster-Vefsna og de snødekte toppene nord i Børgefjell.
 
 
 
 
 
 
Fra Stengvassholten ses Sæterholten, Litjmoholten og Lausingholten på østsida av Vefsna-dalføret.
 
 
 
 
 
 
I området ved Stengvatnet er det en del gamle varder av denne typen å se.
 
 
 
 
 
 
Ner-Svenningdalen var et hektisk sted i Vefsn på slutten av 1800-tallet.
 
 
 
 
 
 
Sølvgruvene skapte liv og røre i den lille grenda, og ved folketellinga i 1891 bodde det 122 personer her.
 
 
 
 
 
 
Gården Svenningdalen, som den opprinnelig het, ble flyttet fra Starrvollen til nedenfor Troforsen på 1600-tallet.
 
 
 
 
 
 
Brua over Troforsen sett fra nord. Den første brua på dette stedet ble bygd i 1932.
 
 
 
 
 
 
Hjørnesteinsbedriften Norgesvinduet Svenningdal AS er produsent av vinduer og dører, og har en lang historie.
 
 
 
 
 
 
Trofors stasjon ble bygd i 1931, men ble ikke åpnet før i juli 1940 - tre måneder etter at Norge ble okkupert.
 
 
 
 
 
 
Barneskolen fra 1959 og ungdomsskolen fra 1968 er de siste årene blitt integrert i en og samme bygning
 
 
 
 
 
 
Her har mange graneværinger trådt sine barnesko.
 
 
 
 
 
 
 Utsikt mot Storholten og den nye Båfjellmobrua (åpnet i 1970). I sin tid gikk det ferge over Vefsna bortenfor brua.
 
 
 
 
 
 
Gressbanen på Vegset, der bl.a. 4. divisjonslaget til Grane IL spiller sine hjemmekamper.
 
 
 
 
 
 
Trofors' drikkevannskilde - Almvatnet.
 
 
 
 
 
 
Ved Almvatnet, like nordøst for Trofors, er det en nokså særegen natur.
 
 
 
 
 
 
Et ganske typisk landskapstrekk for Trofors-området er alle holtene.